logo-mini logo-mini
image
Recursos del parcTurisme sostenible

Informació a:

+376 875 000

Segons la Carta europea, el Turisme sostenible es defineix com: tota forma de desenvolupament, aprofitament o activitat turística que respecta i preserva a llarg termini els recursos naturals, culturals i socials, i contribueix de manera positiva i equitativa al desenvolupament econòmic i la plenitud de les persones que viuen, treballen o s'estan als espais naturals protegits o a llur àrees d'influència".

Al Parc es promouen activitats de qualitat, relacionades amb el coneixement i el gaudi del patrimoni natural, paisatgístic i cultural dins l’espai natural i la seva àrea d’influència.

Es divulguen i promocionen els valors naturals, paisatgístics i culturals, així com l’oferta d’activitats turístiques relacionades.

Es fomenten les activitats recreatives i esportives de baix impacte, tot i garantir la conservació dels valors naturals i culturals mitjançant un desenvolupament ordenat i sostenible.